Regulamin zgromadzenia publicznego
„Zabrzańska Masa Krytyczna”

1. „Zabrzańska Masa Krytyczna”, zwana dalej Masą, organizowana jest w postaci zgromadzenia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z dnia 29 września 2015 r. poz. 1485).

2. Niniejszy regulamin określa zasady zgromadzenia, warunki przejazdu oraz zachowanie się osób biorących w nim udział. Udział w Masie oznacza akceptację jego wszystkich postanowień.

3. Masa jest pokojową imprezą cykliczną w formie wspólnego przejazdu rowerowego zgromadzonych osób przez miasto. Jeżeli nie podano do publicznej informacji inaczej, odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca bez względu na panującą pogodę.

4. Przewodniczący zgromadzenia oraz wyznaczona służba porządkowa, odpowiedzialni są za zabezpieczenie trasy i pilnowanie porządku w czasie zgromadzenia. Wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi w kolorze pomarańczowym z napisem „Służba porządkowa”.

5. Osoby biorące udział w Masie zobowiązane są do wykonywania poleceń Policji, przewodniczącego zgromadzenia oraz służby porządkowej.

6. O ile nie zaznaczono inaczej, Masa rozpoczyna się i kończy na Placu Wolności w Zabrzu, a uczestnicy zgromadzenia zbierają się od godziny 17:30, natomiast wspólny przejazd rozpoczyna się o godzinie 18:00.

7. Rowery osób biorących udział w Masie muszą być sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z 2003 r. z późn. zm.), tj. w: światło przednie białe lub żółte, światło tylne czerwone, tylny odblask czerwony, co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

8. Peleton Masy porusza się z prędkością około 8 do 12 km/h jednym pasem jezdni, z zachowaniem miejsca z lewej strony peletonu dla służby porządkowej.

9. Osoby biorące udział w Masie robią to na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są do zachowywania się w sposób spokojny, kulturalny i bezpieczny dla innych uczestników Masy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Masie jedynie pod opieką osób dorosłych.

11. W Masie można wziąć udział zarówno poprzez przejazd całości trasy, jak i jej fragmentu. Można w dowolnym momencie się dołączyć, jak i odłączyć od peletonu, pamiętając jednak, aby zrobić to w sposób bezpieczny. Od momentu opuszczenia Masy należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz 602 z 1997 r. z późn. zm.).

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się chodnikiem, wyprzedania czoła peletonu, jazdy na jednym kole (nie dotyczy monocykli), jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz skakania rowerem.

13. Wszelkie awarie, wypadki, zderzenia, upadki i inne zdarzenia losowe należy zgłaszać przewodniczącemu zgromadzenia lub służbie porządkowej.

14. W przejeździe Masy, oprócz rowerów, mogą wziąć udział także wszelkie pojazdy napędzane siłą mięśni, z wyłączeniem: deskorolek, hulajnóg, wrotek i rolek.

15. Zabrania się udziału w Masie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

16. Zabrania się posiadania i używania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, a także materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

17. Zabrania się akwizycji, prowadzenia akcji reklamowych, agitacji politycznej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody przewodniczącego zgromadzenia.

18. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników lub niestosujące się do poleceń przewodniczącego zgromadzenia i służby porządkowej mogą zostać usunięte ze wspólnego przejazdu, a także mogą zostać przekazane Policji lub straży miejskiej. Decyzja o usunięciu uczestnika Masy ze zgromadzenia podejmowana jest przez przewodniczącego zgromadzenia i jest nieodwołalna. Przewodniczący zgromadzenia nie musi podawać przyczyny decyzji.

19. W przypadku spraw spornych lub nieporuszonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje przewodniczący zgromadzenia i jest ona nieodwołalna. Przewodniczący zgromadzenia nie musi podawać przyczyny decyzji.

20. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest zawsze do wglądu w wersji papierowej u przewodniczącego zgromadzenia przed każdą Masą lub na stronie internetowej: http://zmk.slask.pl/regulamin/

 

Data aktualizacji regulaminu: 9 listopada 2015 r.

Polecamy: